Protectia datelor cu caracter personal

Sunteti / nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare:

  1. Datele preluate din formularele: "Cumpara", "Calculeaz" si "Subscribe" sunt folosite in vederea contactarii clientului si prezentarea ofertei pentru care si-a manifestat interesul.
  2. Intocmirii contractului de prestari servicii si a facturii fiscale.
  3. Pastrarea comunicatiei electronice cu clientul.
  4. Desfasurarea campaniilor publicitare de tip sms marketing.
  5. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata folosint sectiunea de Contact de pe prima pagina. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
  6. Refuzul dvs. determina: imposibilitatea de a crea campanii publicitare de tip sms si de a intocmi actele legale cu privire la serviciile prestate. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritati publice central, societati bancare.
  7. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege. Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  8. Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct